Cửa hàng của Chan8e tại Việt Nam

Hotline

+84 886 617 880

Gửi Email

ask@chan8e.vn

Địa chỉ

A3. 0510, Gold View, 346 Bến Vân Đồn,
Phường 1, Quận 4, TPHCM, Việt Nam

Giờ làm việc

Vui lòng gọi trước khi đến.
8:30 sáng đến 9 giờ tối hàng ngày

Tin nhắn của bạn

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ phản hồi với bạn sớm nhất có thể. Cảm ơn bạn!